Voordelen

Het gebruik van CPM apparatuur heeft meerdere voordelen:

  • Kortere ziekenhuis opname, doordat de patiënt thuis zelf kan revalideren;
  • Snellere revalidatie doordat de CPM 24 uur per dag beschikbaar is voor de patiënt;
  • Doorbloeding wordt bevorderd en afvalstoffen worden sneller afgevoerd;
  • Snellere beweeglijkheid van het gewricht;
  • Voorkomen van fibrosering/ verklevingen in het gewricht;
  • Positief effect (zowel geestelijk als lichamelijk) door het gebruik in de thuissituatie;
  • Snellere terugkeer in de werksituatie, wat kostenbesparend werkt voor werkgever en werknemer;
  • Werkverlichting voor de fysiotherapeut.