studie

Revalideren met en zonder een CPM machine: Wetenschappelijke studie

In deze studie werden 2 groepen met elkaar vergeleken. 1 groep revalideerde in een ziekenhuisomgeving zonder een CPM machine en de andere groep revalideerde in de thuisomgeving met een CPM machine.

De patiënten werden beoordeeld op 2 vlakken:

KSS score (knee society score): deze score staat internationaal erkend als de gouden standaard om de functionaliteit van de knie te beoordelen. Dit gebeurt op basis van objectieve metingen waarbij bepaalde hoeken en graden gemeten worden.

Oxford knee score: deze score wordt erkend als maat voor de patiënt-beleving/ tevredenheid over de kniefunctionaliteit. De patiënt wordt hierbij bevraagd naar pijnervaring, tevredenheid over het uitvoeren van dagelijkse activiteiten etc.

 

De resultaten van deze studie tonen aan dat op vlak van kniefunctionaliteit de groep met een CPM reeds na 6 weken het niveau bereikt dat de groep zonder CPM pas bereikt op 12 maanden na de operatie. Eenzelfde resultaat werd geregistreerd op vlak van patiënttevredenheid.

 

Deze studie toont duidelijk de meerwaarde van het revalideren met een CPM machine. Het geeft betere post-operatieve resultaten, vermindert pijn en versnelt het hernemen van dagdagelijkse activiteiten.