Inbegrepen activiteiten

De huurkosten, ongeacht welke elektrische motorslede, zijn door Medical SOT vastgesteld. Het is mogelijk met ziekenhuizen en zorginstellingen tot aangepaste prijsafspraken te komen. In de overeenkomst zijn de volgende, door Medical SOT te verrichten activiteiten, inbegrepen:

  • De aanvraag: alle activiteiten die voor de verwerking van de aanvraag nodig zijn.
  • Het vervoer: het aanleveren en ophalen van de apparatuur.
  • Het aanleveren: overeenkomstig het behandelprotocol van aanvrager wordt de CPM bij de patiënt ingesteld en aangelegd. Stemt de informatie van de patiënt niet of niet voldoende overeen met het behandelprotocol zoals met de aanvrager besproken, dan zal Medical SOT contact opnemen met de behandelaar om een behandelprotocol af te spreken.
  • De begeleiding: de patiënt wordt geïnstrueerd in het gebruik van de CPM. Daarnaast nemen wij met regelmaat telefonisch contact op met de patiënt met betrekking tot de vorderingen. Zo nodig zal er contact gezocht worden met de behandelaar. Indien nodig bezoeken we de patiënt nogmaals en wordt de CPM opnieuw ingesteld en aangelegd. In voorkomende situaties en ter beoordeling van Medical SOT ofwel op verzoek van de specialist of zorgverzekeraar kunnen de bevindingen aan hen gerapporteerd worden.
  • De CPM wordt gedesinfecteerd en voorzien van schone bekleding aangeleverd. Zo nodig wordt de bekleding tussentijds gewisseld.
  • Bij storingen kan de patiënt rechtstreeks met ons contact opnemen. Binnen 24 uur na melding wordt de CPM vervangen, opnieuw ingesteld en aangelegd.

Medical SOT BV plaatst 7 dagen in de week door het land en kent geen weekendtarief. Medical SOT is 7 dagen per week bereikbaar voor storingen.